قابل توجه دانشجويان پروژه نهايي استاد وفادارنيا

ارائه و دفاعيه پروژه روز دوشنبه 10 تير 92 ساعت 9 صبح در محل دانشگاه (ساختمان كوثر)

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب