قابل توجه دانشجويان درس پروژه رشته گرافيك استاد وفادار نيا و استاد سلجوقي نژاد

آخرين مهلت بازبيني رساله و كارهاي عملي درس پروژه رشته گرافيك پنجشنبه مورخ 10/28 ساعت 9-11 صبح ميباشد.درصورت غيبت درس آنها حذف ميگردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب