عدم تشكيل كلاس هاي استاد جهانمرد

كليه كلاس‌هاي استاد جهانمرد در روزهاي شنبه و دوشنبه مورخ 20 و 22 اسفند تشكيل نمي‌گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب