زمان كارگاه فيزيك نور و عكاسي استاد لطفي

كارگاه فيزيك نور و عكاسي استاد لطفي براي گروه هاي زير در تاريخ اعلام شده برگزار ميگردد :

 كارگاه فيزيك نور ( گروه گرافيك ) : پنج شنبه مورخ 16 خرداد 92 ساعت 10

 

 

كارگاه عكاسي 2 ( گروه هنرهاي تجسمي ) : پنج شنبه مورخ 16 خرداد 92 ساعت 12

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب