اطلاعيه پروژه و كارآموزي گروه گرافيك

كليه دانشجوياني كه پروژه نهايي و كارآموزي آنها ناتمام است جهت تعيين وضعيت خود در تارخ يكشنبه 31 فروردين 93 ساعت 13 الي 15 به دفتر مدير گروه مراجعه نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب