تحويل پروژه درس روستا توسط استاد شباهنگ

تحويل پروژه درس روستا توسط استاد شباهنگ مورخ 17 تير ساعت 13 الي 15 برگزار خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب