اخبار - اخبار گروه معماري

مطالب:

تحويل فاز2 طراحي فني استاد نيكپور

مورخ 10 تير 94 ساعت 11 الي 12

تحويل كار طراحي فني استاد نيكپور

سه شنبه 12 خرداد ساعت 10 تا 11

جبراني درس مرمت استاد مقري

پنج شنبه 31 ارديبهشت ساعت 8 تا 10

نحوه تحويل نهايي طراحي معماري 5

نحوه تحويل نهايي طراحي معماري 5 را ميتوانيد در فايل پيوست دريافت و مشاهده كنيد.

تحويل موقت طرح نهايي

نحوه تحويل نهايي پروژه هاي تمرين و طراحي معماري

تاريخ تحويل پروژه استاد مقري

تاريخ تحويل پروژه درس مرمت ابنيه استاد مقري : دوشنبه 12 خرداد 93 ساعت 9صبح

كنسلي كلاس آشنايي با مرمت ابنيه استاد مقري

كلاس آشنايي با مرمت ابنيه استاد مقري دوشنبه 28 بهمن تشكيل نميشود.

اطلاعيه مهم كارآموزي مهر92

دانشجوياني كه كارآموزي را در ترم مهر 92 انتخاب كرده اند حداكثر تا تاريخ 30 بهمن فرصت دارند گزارش كار خود را به گروه تحويل دهند.

كنسلي كلاسهاي استاد رهنما و استاد سعيدي

كنسلي كلاسهاي استاد طالبي

كلاسهاي روز شنبه 19 بهمن استاد طالبي برگزار نميشود.

تاريخ تحويل پروژه طراحي فني مبحث تاسيسات استاد زجاجي

قابل توجه دانشجويان رشته معماري

تاريخ امتحان نقشه برداري استاد بخشي

امتحان نقشه برداري استاد بخشي در تاريخ 3 دي 92 برگزار ميگردد.

زمان و مبحث امتحان رياضي2 استاد ريحاني

امتحان درس رياضي2 گروه معماري از فرمول هاي مشتق و انتگرال در روز شنبه مورخ 30 آذر برگزار ميشود.

كنسلي كلاس دكتر يدالهي

كلاس دوشنبه 4 آذر استاد يدالهي تشكيل نميشود.
/8  (تعداد کل رکوردها:111)