اطلاعيه كارآموزي

دانشجويان معماري كه واحد كارآموزي را در ترم بهمن 91 اخذ نموده اند و يا در تابستان 92 اخذ مينمايند.

براي گذراندن دوره در تابستان حداگثر تا 4 تير فرم مشخصات كارآموزي و فرم درخواست كارآموزي را كه به تاييد محل كارآموزي رسيده را به گروه معماري تحويل نمايند.

 

شروع دوره كارآموزي : از 4 تير 92 مي باشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب