اخبار - اخبار گروه مديريت

مطالب:

تاريخ تحويل پروژه جهانگردي

پنجشنبه 30 مرداد 93 ساعت8 تا 10

اطلاعيه پروژه كارشناسي جهانگردي

جلسه دفاعيه بلافاصله بعد از ماه مبارك رمضان برگزار مي شود و زمان دقيق و اسامي و شيوه نامه در فايل ضميمه قرار دارد.

همايش علمي راهبردي توسعه گردشگري

دانشجويان علاقه مند به حضور در همايش علمي راهبردي توسعه گردشگري در تاريخ يكشنبه 5 مرداد 93 به اتاق مديران گروه آقاي نوري مراجعه نماييد.

اطلاعيه مهم پروژه دانشجويان كارشناسي جهانگردي

زمانبرگزاري كلاس قوانين و مقررات استاد نصرالهي

به اطلاع دانشجويان درس قوانين و مقررات استاد نصرالهي مي رساند : زمان برگزاري كلاس دوشنبه ها ساعت 8 صبح مي باشد.

اطلاعيه پروژه گروه جهانگردي

دانشجوياني كه پروژه خود را در نيمسال مهر92 انتخاب كرده بودند:

كنسلي كلاسهاي استاد نوري

كلاسهاي استاد نوري در هفته فرد (از ۱۳۹۲/۹/۲۳ تا ۱۳۹۲/۹/۲۹) تشكيل نميشود.

كنسلي كلاسهاي اقتصاد هفته آينده استاد طاهري

كلاسهاي اقتصاد هفته آينده استاد طاهري دوشنبه و سه شنبه 11 و 12 آذر تشكيل نميشود.

كنسلي كلاس دوشنبه استاد آريان پور

كلاس دوشنبه مورخ 20 آبان 92 استاد آريان پور تشكيل نميشود.

جلسه انجمن علمي گردشگري

پنج شنبه مورخ 16 آبان 92 ساعت 12

كنسلي كلاس اصول حسابداري استاد احمدنيا

اصول حسابداري استاد احمدنيا دوشنبه 23 ارديبهشت 92 تشكيل نميشود

بازديد موزه مردم شناسي كلاس استاد تفريحي

كلاس جبراني زبان3 استاد كفاشان

پنج شنبه مورخ 1392/2/5 ساعت 18

كنسلي كلاس فرانسه استاد مهري شنبه92/1/31

درس زبان فرانسه (2) استاد مهري شنبه مورخ 1392/1/31 تشكيل نميشود.

كنسلي كلاسهاي يكشنبه و دوشنبه 2و1 ارديبهشت 92 استاد نوري

كلاسهاي يكشنبه و دوشنبه 2و1 ارديبهشت 92 استاد نوري تشكيل نمي شود .
/5  (تعداد کل رکوردها:62)