ساعت حضور مديرگروه كامپيوتر

مديرگروه كامپيوتر جهت بررسي درخواست هاي دانشجويي و پاسخگويي در تاريخ 5 بهمن 93 ساعت 8 - 10 در موسسه حضور خواهند داشت.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب