زمان حضور مديرگروه كامپيوتر جهت بررسي درخواست هاي انتخاب واحد

زمان و ساعت حضور مديرگروه كامپيوتر در هفته جاري جهت بررسي درخواست هاي انتخاب واحد: يكشنبه 12 بهمن، ساعت 8 - 10 و دوشنبه 13 بهمن، ساعت 12 - 14

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب