زمان امتحان عملي كارگاه شبكه مهندس مصدق

امتحان عملي كارگاه شبكه مهندس مصدق روز شنبه 28 ديماه ساعت 10 صبح سايت كامپيوتر 104 برگزار مي شود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب