زمانبندي امتحان پايان ترم كارگاه سيستم عامل با استاد حبيبي پور

 زمانبندي امتحان پايان ترم كارگاه سيستم عامل با استاد حبيبي پور :

 

تاريخ امتحان : چهارشنبه 1391/10/13

زمان :

ساعت 8 تا 9 ( گروه 2 )

ساعت 9 تا 10 ( گروه 1 )

ساعت 10 تا 11 ( گروه 3 )

 

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب