جلسه توجيهي پروژه و كارآموزي دانشجويان كامپيوتر

آن دسته از دانشجويان رشته كامپيوتر كه پروژه و يا كارآموزي را در نيمسال اول 91-92 انتخاب نموده اند مي بايست روز يكشنبه ساعت 14 در جلسه توجيهي شركت نمايند. شركت در اين جلسه الزامي مي باشد و غيبت در آن به منزله انصراف از اين دروس خواهد بود

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب