جبراني درس فيزيك پيش(گروه4) توسط استاد صدرا

جبراني درس فيزيك پيش (گروه4) آقاي استاد صدرا مورخ سه شنبه 17/8/1390 ساعت 10 الي 12 در كلاس 119 برگزار مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب