قابل توجه دانشجويان گروه ساختمان درس متره و برآورد پروژه

قابل توجه دانشجويان گروه ساختمان

درس متره و برآورد پروژه با استاد خادم

تاريخ و زمان دفاع پروژه: 6بهمن 1392 ساعت 12:30

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب