اخبار - اخبار گروه حسابداري

عدم تشكيل كلاس «حسابداري مديريت پيشرفته با رويكرد استراتژيك» جمعه 22 بهمن

كلاس «حسابداري مديريت پيشرفته با رويكرد استراتژيك» مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري مديريت در روز جمعه 22 بهمن تشكيل نخواهد شد.

حضور جناب آقاي دكتر محمدي در روزهاي 27 و 28 مرداد در موسسه

به اطلاع كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد حسابداري و حسابداري مديريت مي رساند، جناب آقاي دكتر محمدي، مدير تحصيلات تكميلي گروه حسابداري روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه، 27 و 28 مرداد در موسسه حضور خواهند داشت.

قابل توجه كليه دانشجويان گروه حسابداري و مالي براي واحد كاراموزي و پروژه

آخرين مهلت ارائه كاراموزي و پروژه به گروه حسابداري ( جناب استاد سيدي ) تاريخ 31 خرداد 94 مي باشد. هرچه سريعتر به گروه جناب استاد سيدي مراجعه نماييد

تغيير تاريخ امتحان اصول علم اقتصاد(2) استاد رشيدي

تاريخ امتحان اصول علم اقتصاد(2) استاد رشيدي تغيير كرد. تاريخ امتحان: 6 تيرماه 93 ساعت 10

كنسلي كلاس استاد آذربرهمان

كلاسهاي استاد آذربرهمان تا تاريخ 22 فروردين 94 برگزار نميشود.

جلسه توجيهي پروژه مالي

شنبه 24 اسفند ساعت 10

جبراني و رفع اشكال استاد گرگاني

امتحان امور مالي بين الملل استاد رشيدي

امتحان امور مالي بين الملل استاد رشيدي هر دو كد شنبه 1392/9/30 برگزار ميشود.

كنسلي كلاسهاي اقتصاد هفته آينده استاد طاهري

كلاسهاي اقتصاد هفته آينده استاد طاهري دوشنبه و سه شنبه 11 و 12 آذر تشكيل نميشود.

كنسلي كلاس حل تمرين استاد بايگي

كلاس حل تمرين استاد بايگي سه شنبه 3 آذر تشكيل نميشود.

اطلاعيه مهم كارآموزي گروه حسابداري

تمامي دانشجوياني كه فرم هاي كارآموزي نيمسال اول 92 خود را به مدير گروه ( آقاي سيدي ) تحويل نداده اند ، نهايتاً تا شنبه مورخ 25 آبان 92 فرصت دارند جهت تحويل فرم ها اقدام نمايند.

جلسه پروژه گروه كارداني و كارشناسي گروه حسابداري

جلسه پروژه گروه كارداني و كارشناسي گروه حسابداري روز دوشنبه مورخ 20 آبان 92 ساعت 9 صبح كلاس 123

عدم حضور استاد سيدي در هفته جاري

استاد سيدي مدير گروه حسابداري تا تاريخ 8 شهريور 92 در موسسه حضور نخواهند داشت .

اطلاعيه مهم درس پروژه مالي

كليه دانشجوياني كه درس پروژه مالي را در ترم بهمن 92 - 91 انتخاب نموده اند ، حداكثر تا تاريخ 20 تير 92 ميتوانند پروژه خود را به گروه (جناب آقاي سيدي ) تحويل نمايند .

جلسه پاسخ به اعتراضات استاد كاظميني

يكشنبه مورخ 26 خرداد 92 ساعت 10 در موسسه برگزار خواهد شد .
/7  (تعداد کل رکوردها:102)