عدم حضور استاد سيدي در هفته جاري

استاد سيدي مدير گروه حسابداري تا تاريخ 8 شهريور 92 در موسسه حضور نخواهند داشت .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب