تحويل پروژه كارشناسي حسابداري

تاريخ تحويل پروژه دانشجويان رشته حسابداري از تاريخ 1 مرداد لغايت 15 مرداد مي باشد. تحويل پروژه منوط به ارائه و تحويل 2 جلد از پروژه به گروه حسابداري مي باشد. قبل از ارائه، فايل مربوط را به Email مديرگروه حسابداري ارسال كنيد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب