اطلاعيه مهم كارآموزي گروه حسابداري

تمامي دانشجوياني كه فرم هاي كارآموزي نيمسال اول 92 خود را به مدير گروه ( آقاي سيدي ) تحويل نداده اند ، نهايتاً تا شنبه مورخ 25 آبان 92 فرصت دارند جهت تحويل فرم ها اقدام نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب