اطلاعيه مهم درس پروژه مالي

كليه دانشجوياني كه درس پروژه مالي را در ترم بهمن 92 - 91 انتخاب نموده اند ، حداكثر تا تاريخ 20 تير 92 ميتوانند پروژه خود را به گروه (جناب آقاي سيدي ) تحويل نمايند .

*در غير اينصورت تمامي عواقب آن برعهده شخص دانشجو ميباشد*

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب