اطلاعيه مهم كارآموزي گروه الكتروتكنيك

اطلاعيه هاي گروه الكتروتكنيك

 

اطلاعيه(1)

 

دانشجوياني كه در ترم بهمن 92 درس كارآموزي را انتخاب نموده اند روز سه شنبه29/11/92 ساعت 8 صبح به دفتر گروه با در دست داشتن برگه تعيين محل كارآموزي مراجعه كنند.بديهي است در صورت عدم مراجعه درس مورد نظر براي ترم بهمن 92 حذف خواهد شد.

 

اطلاعيه(2)

 

دانشجوياني كه در مهر 92درس كارآموزي را انتخاب نموده اند حداكثر تا 29 بهمن فرصت دارند كه جهت ارائه گزارش كارآموزي به استاد مربوطه مراجعه كنند. بديهي است در صورت عدم مراجعه به استاد مربوطه نمره اي براي آنها منظور نخواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب