اطلاعيه مهم دانشجويان الكتروتكنيك درس كارآفريني،پروژه وكارآموزي

جلسه توجيهي مربوط به درس كار آفريني، پروژه و كارآموزي

قابل توجه كليه دانشجويان الكتروتكنيك كه درس كار آفريني، پروژه و كارآموزي را در نيمسال اول 94 انتخاب نمودند.

جلسه توجيهي در روز دوشنبه مورخه 94/7/20 ساعت 16-15:30 برگزار مي گردد.

* عدم حضور در اين جلسه موجب حذف درس خواهد شد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب