اطلاعيه كارآفريني و پروژه گروه الكتروتكنيك

آخرين تاريخ تحويل پروژه : پنج شنبه 12 تير 1393 ساعت 10 صبح مي باشد . ( درصورت عدم مراجعه درس مذكور حذف خواهد شد )

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب