اطلاعيه كارآفريني و پروژه گروه الكتروتكنيك

كليه دانشجويان گروه الكتروتكنيك كه در بهمن 92 درس كارآفريني و پروژه را انتخاب نموده اند، در جلسه توجيهي روز سه شنبه مورخ 19 فروردين 93 ساعت 9:30 بايد شركت نمايند . ( درصورت عدم حضور در اين جلسه درس مذكور حذف خواهد شد )

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب