شروع كلاس درس ايستايي1 استاد آقاي يزدي نژاد

درس ايستايي 1 استاد آقاي يزدي نژاد روز دوشنبه مورخ 90/10/5 ساعت 17:30 در كلاس 111 برگزار مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب