عدم تشكيل كلاس حسابداري ميانه توسط استاد معيني زاده

درس حسابداري ميانه استاد آقاي معيني زاده مورخ يكشنبه 22/8/1390 ساعت 18 الي 20 برگزار نمي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب