قابل توجه دانشجويان معماري كه در نيمسال اول درس كاربرد رايانه داشته اند

قابل توجه دانشجويان معماري

نام دانشجوياني كه پروژه درس كاربرد رايانه در معماري را تحويل نداده اند يا سي دي تحويلي باز نشده است .

 

– مرضيه صابري                        – محدثه خوشبخت                 – آرزو منفرد

– ريحانه سعيدي                          – وجيهه صفايي                   – نسرين دانش طوسي

– علي آئيني                              – نوشين بابايي                     – مريم قهرمان

– فاطمه حسين پور                       – علي جعفريان                    - بهناز جعفري

– عطيه خدادادي                          – زهرا محمدپور                  – زهرا تقي پور

- سعيد بيگي                                    – مهناز ديدبان                          – محدثه جاهد

– مريم غيور                                   – حسن حلمي


دانشجويان محترم حداكثرتا ساعت 12 ظهر چهارشنبه 19/11/1390 مهلت ارسال پروژه را به ايميل hamidzojaji@yahoo.com  دارند در غير اين صورت نمره پروژه را دريافت نخواهند كرد.

 

 

زجاجي

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب