عدم تشكيل كلاس هاي استاد پزشكي

كليه كلاس هاي استاد پوريا پزشكي مورخ سه شنبه 17/8/1390 و چهارشنبه 18/8/1390 برگزار نمي شود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب