• بازديد جناب آقاي دكتر امامي نماينده محترم مردم شريف شهرستان طرقبه- شانديز در مجلس شوراي اسلامي از موسسه آموزش عالي شانديز

  بازديد جناب آقاي دكتر امامي نماينده محترم مردم شريف شهرستان طرقبه- شانديز در مجلس شوراي اسلامي از موسسه آموزش عالي شانديز

  ۱۴۰۱/۴/۱۱
 • راهيابي دانشجوي موسسه آموزش عالي شانديز به مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي سال 1401 كشور

  راهيابي دانشجوي موسسه آموزش عالي شانديز به مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي سال 1401 كشور

  ۱۴۰۱/۴/۱۱
 • برگزاري كنگره بين‌المللي راهكارهاي گسترش فرهنگ غدير و ترويج نهج البلاغه در جهان

  برگزاري كنگره بين‌المللي راهكارهاي گسترش فرهنگ غدير و ترويج نهج البلاغه در جهان

  ۱۴۰۱/۴/۷
 • اطلاعيه فراخوان پروژه و شناسايي شركت‌هاي فناور/ دانش‌بنيان داراي ظرفيت انجام كار در شهرستان بينالود

  اطلاعيه فراخوان پروژه و شناسايي شركت‌هاي فناور/ دانش‌بنيان داراي ظرفيت انجام كار در شهرستان بينالود

  ۱۴۰۱/۴/۵
 • سخنراني عضو هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز در فرهنگستان علوم

  سخنراني عضو هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز در فرهنگستان علوم

  ۱۴۰۱/۴/۲
 • ثبت‌نام در بيستمبن دوره از مسابقات ملي مهارت توسط سازمان ملي آموزش فني و حرفه‌اي كشور

  ثبت‌نام در بيستمبن دوره از مسابقات ملي مهارت توسط سازمان ملي آموزش فني و حرفه‌اي كشور

  ۱۴۰۱/۴/۶