آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2021 20 فواد عليايي - Foad Olyaee تقويم آموزشي نيمسال دوم 1400-1399 انتخاب واحد نيمسال تحصيلي بهمن 1400-1399از 19 بهمن ماه آغاز مي گردد. دانشجويان محترم پس از واريز شهريه اوليه مي توانند انتخاب واحد خود را انجام دهند. لازم به ذكر است انتخاب واحد صرفاً از طريق پورتال دانشجويي و از طريق اينترنت قابل انجام خواهد بود. جهت مشاهده تقويم آموزشي و اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-1400-1399-2108.aspx 39 آموزش 2021/2/6/ 1399/11/18 1399/12/17 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/انتخاب-واحد-و-ثبت-نام-90/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-1400-1399-2108.aspx 0 1 اطلاعيه شماره 1 آموزش مجازي نيمسال اول 99، تغييرات فني در سامانه آدرس جديد جهت دسترسي به سامانه آموزش مجازي: https://lms.shandiz.ac.ir http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-99%d8%8c-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-2071.aspx 39 2020/9/26/ 1399/7/5 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-99%d8%8c-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-2071.aspx 1 1 كسب مقام خانم فاطمه جهانگشته مدير فرهنگي موسسه آموزش عالي شانديز در اولين جشنواره كشوري پرچمداران دفاع مقدس كسب مقام خانم فاطمه جهانگشته نويسنده كتاب قلمهاي آسماني و مدير فرهنگي موسسه آموزش عالي شانديز در اولين جشنواره كشوري پرچمداران دفاع مقدس http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/فعاليت-هاي-فرهنگي-51/%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-2116.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2021/3/2/ 1399/12/12 1399/12/15 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/فعاليت-هاي-فرهنگي-51/%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-2116.aspx 0 0 اطلاع‌رساني جهت اختصاص سرويس پست الكترونيكي پاسخگويي به مشكلات مرتبط با فناوري اطلاعات موسسه آموزش عالي شانديز به اطلاع دانشجويان گرامي موسسه آموزش عالي شانديز مي‌رساند واحد فناوري اطلاعات اين موسسه اقدام به راه‌اندازي سرويس پست الكترونيكي پاسخگويي و بررسي مشكلات مرتبط با فناوري اطلاعات نموده است. لطفا براي دريافت آدرس به ادامه مطلب رجوع فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ITC-82/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2115.aspx 81 پژوهشي 2021/3/1/ 1399/12/11 1399/12/28 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ITC-82/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2115.aspx 0 1 ثبت‌ نام وام دانشجويي در نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399 آغاز شد ضمن عرض سلام و احترام خدمت دانشجويان گرامي موسسه آموزش عالي شانديز، مراحل مورد نياز براي ثبت درخواست و دريافت وام دانشجويي خدمتتان اعلام مي‌گردد. لطفا براي دريافت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب رجوع فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/welfare-200/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1400-1399-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af-2113.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2021/2/22/ 1399/12/4 1399/12/20 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/welfare-200/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%8a%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-1400-1399-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af-2113.aspx 0 1 اطلاع‌رساني جهت طرح دريافت بسته اينترنتي 60 گيگابايتي ويژه دانشجويان گرامي به اطلاع دانشجويان گرامي مي‌رساند براي دريافت بسته هديه اينترنتي 60 گيگابايتي وزارت ارتباطات به آدرس (ictgifts.ir) مراجعه نمايند. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%d9%8a-60-%da%af%d9%8a%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%88%d9%8a%da%98%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-2111.aspx 43 2021/2/18/ 1399/11/30 1399/12/15 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%d9%8a-60-%da%af%d9%8a%da%af%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%88%d9%8a%da%98%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-2111.aspx 0 1 اطلاعيه جهت ارسال مشكلات سامانه صندوق رفاه به ايميل مشخص شده موسسه آموزش عالي شانديز به اطلاع دانشجويان گرامي موسسه آموزش عالي شانديز مي‌رساند، آن دسته از افراد متقاضي دريافت وام دانشجويي كه موفق به ثبت‌ اطلاعات و درخواست وام خود نشده‌اند، مي‌توانند اطلاعات شناسايي و دانشجويي خود را به همراه تصوير خطاي سامانه به آدرس ايميل peygiri@it.shandiz.ac.ir ارسال نمايند تا در اسرع وقت نسبت به پيگيري آن اقدام شود. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/welfare-200/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2112.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2021/2/18/ 1399/11/30 1399/12/20 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/welfare-200/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2112.aspx 0 1