جستجو : وزارت

مطالب:

عتف، گاهنامه خبري تحليلي وزارت علوم، شماره 3، تير 94

عتف، گاهنامه خبري تحليلي وزارت علوم، شماره 2، ارديبهشت 94

عتف، گاهنامه خبري تحليلي وزارت علوم، شماره 1، اسفند 93

ثبت اطلاعات دانشجويان متأهل براي دريافت سبد كالاي وزارت علوم

دانشجويان متأهل تا ساعت 23:55 روز 20 دي ماه فرصت دارند تا با پر نمودن فرم اطلاعات، در اين طرح ثبت نام نمايند