انتخاب نفرات برتر فراخوان بهار 96 شانديز

با نظر هيأت داوران، نفرات برگزيده فراخوان طراحي المان هاي نوروزي بهارانه ۹۶ شانديز معرفي شدند. به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

پس از بررسي كليه آثار ارسالي به فراخوان طراحي المان هاي نوروزي بهارانه ۹۶ توسط هيأت محترم داوران، نفرات برتر اين فراخوان به ترتيب ذيل اعلام مي گردند:

نفر اول : جناب آقاي عطا صحرايي
نفر دوم : جناب آقاي محمدرضا نوروزي
نفر سوم : سركار خانم شراره جنگجو
 

 

 

بيانيه هيأت محترم داوران:

    چه آسان بود اگر وظيفه داشتيم به ديكته اي نوشته شده نمره دهيم. درستي يا نادرستي فرمولي رياضي را بررسي كنيم و يا حتي معادله اي چند مجهولي را حل كنيم و پاسخ را مشخص. اما اين جا سخن از داوري و گزينش يا رد مجموعه اي از آثار هنريست؛ آثاري كه چه قوي و پر مايه، چه احتمالا ًنه چندان پرتوان ولي همگي با حس و ذوق سازندگانش آفريده شده اند، آن هم براي استقبال از بهار، لطيف ترين و زيباترين آغاز آفرينش ... .
   نيك مي دانيم عدمِ پذيرش هر اثر براي آفريننده اش حسي تلخ به همراه دارد. حسي كه شايد هرگز از ياد هنرمند صاحب اثر نرود. اما شاكله ي هر داوري بر مبناي پذيرش برخي و عدم پذيرش برخي آثار ديگر است و اين ذات قضاوت است .
   از سويي ديگر محدوديت پذيرش اثر در جشنواره سبب مي شود برخي آثار با وجود توان مندي و بهره بردن از اصول زيبايي شناسي، تنها به دليل قياس با ديگر موارد و البته محدوديت ذكر شده در سقف انتخاب از گردونه ي رقابت خارج شود.
   از اين رو هيات داوران ناگزير بود علي رغم ميل باطني تنها به گزينش سقف تعيين شده از سوي شوراي محترم سياست گذاري جشنواره، اقدام كند و لاجرم برخي ديگر از آثار ولو ارزشمند و توانا را از ليست نهايي خارج كند؛
در اين فرآيند، شاخص هايي هم چون تازگيِ ايده و اجرا، دارا بودن اصول زيباشناسي، هماهنگي با محورهاي موضوعي جشنواره و نهايتاً امكان برقراري ارتباط مناسب با مخاطب مورد توجه هيات داوران بود.
   رعايت شاخص هاي ذكر شده منجر به گزينش آثار اعلامي در فهرست ذيل گرديد. لازم به ذكر است، سه اثر نخست به ترتيب داراي رتبه هاي اول تا سوم شده اند. هيات داوران اميد دارد كه اين نخستين گام برداشته شده در شهر شانديز، بتواند زيربنايي محكم براي برگزاري جشنواره هاي آتي را فراهم آورد.

علي عابدي
نماينده هيات داوران
 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب