فرم درخواست كارآموزي

جهت دانشجوياني كه قصد انتخاب درس كارآموزي را دارند

از اين پس كليه دانشجويان رشته هاي مختلف جهت انتخاب محل كارآموزي بايستي فرم پيوست را پرنموده و پس از تأييد توسط مديرگروه به آموزش تحويل نمايند.

پس از آن، نامه اي از آموزش جهت معرفي دانشجو به محل كارآموزي دريافت خواهند نمود كه در قبال آن بايستي حداكثر پس از 7 روز، نامه تأييديه از محل كارآموزي به آموزش تحويل نمايند.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۷۳KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب