مطالب - آموزش - تحصيلات تكميلي

مديريت تحصيلات تكميلي موسسه آموزش عالي شانديز از مهرماه 1393 و با اخذ مجوز در دو رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته شروع به فعاليت نموده است و در حال حاضر تعداد پنج كد رشته در مقطع كارشناسي ارشد در اين موسسه داير مي باشد:
- كارشناسي ارشد ناپيوسته روانشناسي عمومي
- كارشناسي ارشد ناپيوسته روانشناسي تربيتي
- كارشناسي ارشد ناپيوسته معماري
- كارشناسي ارشد ناپيوسته حقوق خصوصي
- كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت بازرگاني
- كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت جهانگردي
- كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
- كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري مديريت

مطالب:

آئين نامه نگارش پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

جهت دريافت فايل آئين نامه نگارش پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

آئين نامه آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته

جهت اطلاع از قوانين آموزشي (انتخاب واحد، مرخصي، حذف درس، پايان نامه و ...)، آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد را در ادامه مطلب مطالعه فرماييد...

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 1395 - در خصوص جلسه توجيهي 27 شهريور

قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ورودي 1395 كه در جلسه توجيهي روز شنبه 27 شهريور شركت مي نمايند مي رساند سرويس رفت ساعت 19:30 در محل پايانه غرب قطار شهري آماده انتقال دانشجويان به موسسه است و پس از پايان مراسم، سرويس تا ميدان آزادي ارائه خدمات مي نمايد.

آئين نامه و فرم هاي مراحل انجام تصويب موضوع پايان نامه و دفاع در دوره كارشناسي ارشد

جهت مشاهده آيين نامه به ادامه مطلب مراجعه فرماييد ....

نحوه ارائه پروپوزال به واحد تحصيلات تكميلي گروه تخصصي

به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد مي رساند: پروپوزال هاي پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد بايستي جهت بررسي صرفا از طريق ايميل به مدير تحصيلات تكميلي گروه مربوطه ارسال گرديده و نتيجه از معاونت پژوهشي پيگيري گردد. جهت اطلاع از آدرس هاي مربوطه به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .....

پذيرش بدون آزمون دانشجويان استعداد درخشان در مقطع كارشناسي ارشد

موسسه آموزش عالي شانديز مطابق دستور العمل تسهيلات برگزيدگان علمي (استعداد درخشان) براي ورود به مقاطع كارشناسي ارشد اقدام به پذيرش دانشجو در رشته هاي حسابداري - حسابداري مديريت - مديريت بازرگاني مي نماييد. واجدين شرايط مي تواند ضمن اخد مدارك مورد نياز از محل تحصيل خود جهت اقدامات بعدي سريعا به واحد آموزش موسسه مراجعه نمايند. جهت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد ...

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني ورودي 1393

به اطلاع مي رساند آخرين مهلت تكميل پرپوزال دانشجويي 1394/9/15 مي باشد. دانشجويان محترم رشته مديريت بازرگاني پرپوزال هاي تدوين شده را تا تاريخ مذكور به مدير گروه جهت بررسي در شوراي تحصيلات تكميلي تحويل دهند. جهت دريافت فايل به ادامه مطلب مراجعه نماييد.