ليست رشته ها و گرايش ها

رشته ها و گرايش موجود در رشته ي حسابداري كه در اين موسسه ارائه مي شوند به شرح ذيل مي باشد

  1. كارشناسي پيوسته حسابداري
  2. كارشناسي پيوسته مديريت مالي
  3. كارشناسي ناپيوسته حسابداري
  4. كارداني حسابداري
  5. كارداني پيوسته حسابداري

مديرگروه: جناي آقاي سيد احمد سيدي

gm_acc [at] shandiz.ac.ir

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب