شماره هاي تماس ساختمان جديد

جهت اطلاع از شماره هاي تماس ساختمان جديد به ادامه مطلب مراجعه نماييد

تلفن هاي مركزي:

35593791

35593792

58419307 الي 58419312

جهت تماس از تلفن همراه پيش شماره 051 به ابتداي شماره ها اضافه خواهد شد.

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب