اصلاحيه راهنماي مالي

قابل توجه دانشجوياني كه تمايل به پرداخت شهريه طي يك فقره چك را دارند

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند كه بخشي از راهنمالي مالي مربوط به نيمسال اول 92-91 به شرح زير اصلاح گرديد :


4-2 .    تقسيط  (3)  :      چنانچه تمايل داريد الباقي شهريه خود را طي يك فقره چك پرداخت نماييد ، سررسيد آن براي دانشجوياني كه شهريه علي الحساب خود را تا تاريخ 31/05/1391 پرداخت نمايند تاريخ 08/10/1391 و مابقي دانشجويان تاريخ 08/08/1391  باشد .

 

لذا خواهشمند است دانشجويان در اسرع وقت چكهاي خود را با توجه به تغيير ايجاد شده ، پس از ثبت ، به امور مالي تحويل دهند .

 

                                                                                                                                       امور مالي مؤسسه

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب