مسابقه انتخاب قاري نمونه در موسسه

علاقه مندان جهت شركت در اين مسابقه صوت وقرائت قرآني خودرا در فايلي ضبط نموده وحداكثرتاتاريخ 30آبان ماه به امورفرهنگي خانم جهانگشته تحويل نماييد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب