پيامك ها و جملات زيبايي درباره حجاب و عفاف

پيامك ها و جملات زيبايي درباره حجاب و عفاف *** حجاب يعني من مجهز به آنتي ويروس هوس و وسوسه هستم. *** به زلفانت بياموز كه بيرون ارزش ديدن ندارند. *** كس غنچه نهان شده دربرگ را نچيد / از بي حجابي است اگر عمر گل كم است. *** حجاب نيمي از ايمان است. *** اصالت زن مسلمان عفت اوست كه حجاب مهمترين ركن آن است. *** اي زنان زينت هاي خود را آشكار نسازيد مگر براي محرمانتان. *** حجاب واكسن مقابله با تير نگاههاي آلوده. *** حجاب سنگري است محكم كه زن را از نگاه مردان شيطان صفت مصون و محفوظ نگه مي دارد. *** حجاب بوته خوش بوي گل عفاف است. حجاب مصونيت است نه محدويت. *** حجاب يعني حياي جوان باعفت. *** بدحجابي زن از بي غيرتي مرد است. *** كسي كه عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زياد خواهد بود. *** حجاب امن ترين پناهگاه زن.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب