كار دانشجويي جهت دانشجويان دختر علاقه مند

كار دانشجويي جهت دانشجويان دختر علاقه مند به كار دانشجويي جهت امور فرهنگي ، دانشجويي و يا كتابخانه....

 قابل توجه دانشجويان دختر علاقه مند به كار دانشجويي جهت امور فرهنگي ، دانشجويي و يا كتابخانه لطفا به آقاي چراني يا خانم جهانگشته جهت تكميل فرم و مصاحبه مراجعه نمائيد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب