سخن هفته

هركس درجستجوي دانش باشد.بهشت درجستجوي او برآيد (پيامبر اكرم ص )

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب