سخن روز

زكات دانش آموزش به كساني ست كه شايسته آنندوكوشش درعمل به آن است.امام علي عليه السلام

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب