آغاز اجراي طرح آموزش هاي پيوسته و سراسري قرآن كريم در دانشگاه هاي مشهد

آغاز اجراي طرح آموزش هاي پيوسته و سراسري قرآن كريم در دانشگاه هاي مشهد

 آغاز اجراي طرح آموزش هاي پيوسته و سراسري قرآن كريم در دانشگاه هاي مشهد به همت ستاد احيا و مشاركت اداره اوقاف ، شهرداري و دانشگاه هاي مشهداز 1/7/1397 شروع گرديد.

جهت ثبت نام به خانم جهانگشته يا خانم تقي پور كانون قرآن مراجعه نماييد.

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب