نتيجه بازي معوقه هفته اول ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز

جدول رده بندي ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در فايل پيوست موجود مي باشد.

 نتيجه بازي معوقه هفته اول ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز:

برق: 5   معارف و حقوق: 1

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۴۹KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب