زمانبندي هفته پنجم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز

زمانبندي هفته پنجم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در فايل پيوست موجود است.

هفته پنجم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در روز جمعه مورخ 26 آذر ماه در سالن فوتسال استاديوم طرقبه راس ساعت 13 برگزار خواهد شد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۶۷KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب