تمرين تيم واليبال موسسه آموزش عالي شانديز

تمرين تيم واليبال موسسه آموزش عالي شانديز براي شركت در مسابقات منطقه 9 كشور

 تمرين تيم واليبال موسسه آموزش عالي شانديز براي شركت در مسابقات منطقه 9 كشور در روز جمعه مورخ 12 آذر ماه در ساعت 15:45 برگزار خواهد شد.

مكان: استاديوم طرقبه

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب