تمرين تيم فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز

تمرين تيم فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در روز جمعه

 تمرين تيم فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در روز جمعه (12 آذر ماه) ساعت 19 در استاديوم طرقبه برگزار خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب