يادگيري مكالمه زبان انگليسي و فرانسه با حد اقل قيمت وآموزش هاي پيشرفته در دانشگاه

آغاز ثبت نام ترم جديد بهمن ماه مكالمه زبان انگليسي و فرانسه ويژه اساتيد و دانشجويان هزينه كمتر -تنوع دوره ها- صرفه جويي در زمان -تنوع سطوح دوره ها -ارائه مدرك در پايان هر ترم

 ثبت نام مكالمه زبان انگليسي و فرانسه 

محل تشكيل كلاس ها در دانشگاه شانديز 

هزينه ثبت نام با تخفيف ويژه براي دانشجويان و هزينه كمتر نسبت به آموزشگاه هاي ديگر 

بكار گيري اساتيد مجرب وداراي حد اقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس 

ارائه مدرك توسط موسسه زبان انگليسي حنان

جهت ثبت نام به امور دانشجويي آقاي چراني مراجعه نماييد 

تلفن تماس 31509-داخلي 510 -09153121875

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب