راه اندازي غذاي دانشجويي دانشگاه

قابل توجه دانشجويان موسسه، توزيع غذاي گرم سلف سرويس موسس از شنبه 15 مهر 1396 از سر گرفته مي شود.

دانشجويان عزيز براي شارژ حساب تغذيه در اسرع وقت به امور دانشجويي مراجعه فرماييد و جهت رزرو غذا هميشه يك هفته قبل براي تاريخ درخواست اقدام فرماييد. شروع توزيع غذا از تاريخ 1396/07/15  مي باشد، لذا براي رزرو غذا جهت استفاده در هفته 15 مهر لغايت 21 مهر، بايستي تا پايان روز چهارشنبه 12 مهر و از طريق پورتال تغذيه به آدرس زير اقدام نماييد:

http://self.shandiz.ac.ir

 

اطلاعيه راهنماي استفاده از پورتال تغذيه: اينجا

امور دانشجويي موسسه آموزش عالي شانديز

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب